Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
Hỏi đổng thế,
chứ thật ra em đ.ái m.ẹ ướt đẫm òi
Phải hỏi cho đỡ run.
được quyền chọn đáp án mừ
1. cố nhịn chạy zia lái vào vườn nhà cho rau nó tốt tươi
2. nịt sợi thun vào cần, thắt ống tè xa cho bà con ngưỡng mộ