Trích dẫn Gửi bởi toc0bay Xem bài viết
làng ngoài Kụ ra thì nhõn e với cụ Ốc
Cụ hỏi mie nó tên cho nhanh
Hỏi đổng thế,
chứ thật ra em đ.ái m.ẹ ướt đẫm òi
Phải hỏi cho đỡ run.