Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
đ.ái ra máu hết chưa?
làng ngoài Kụ ra thì nhõn e với cụ Ốc
Cụ hỏi mie nó tên cho nhanh