Giá này cũng tốt hơn giá văn phòng ở HCM, bên bạn có cho thuê văn phòng ở HCM không?