Giới thiệu tới Quý nhà đầu tư thêm kênh thông tin về thị trường cổ phiếu OTC trên mạng xã hội:

https://www.facebook.com/otcsharemarkets