các bác chỉ cho em cách tìm bài viết mình đã đăng và xóa đi cái ạ