Mời các cụ nghiên cứu con CTT ở sàn Hnx. Em thấy là con này đầu tư dài hạn rất tốt, thích hợp cho cụ nào muốn đầu tư giá trị hàng cơ bản
Sau trận bão ở Quảng Ninh thì ngành than sẽ phải sửa chữa, mua sắm nhiều thiết bị cơ khí, CTT càng tha hồ mà có nhiều việc, doanh thu và lợi nhuận tha hồ mà tăng