Cổ phiếu Bảo hiểm đang tiếp tục thu hút dòng tiền của khối ngoại lẫn nhà đầu tư trong nước, và giúp chỉ số duy trì sắc xanh nhẹ khi mở cửa phiên.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 13/07: Cổ phiếu Bảo hiểm “đỡ” thị trường