Trong cả 5 tiêu chí trên thì cái nào mà chả quan trọng các bác ơi :3
Cái quang trọng là chúng ta vận dụng như thế nào thôi à