Lôi sơn tiểu quá - Không nên mơ lãi quá cao

Lôi sơn tiểu quá là quẻ thứ 62 trong Kinh dịch. Theo ý của quẻ này thì đối với nhà đầu tư chứng khoán trong năm Mậu Tuất 2018 cần thận trọng trong các quyết định giao dịch, nên đặt ra mục tiêu lãi nhỏ, không nên kỳ vọng lợi nhuận quá lớn.

Thời điểm Lập xuân năm Mậu Tuất 2018 ứng với quẻ Lôi sơn tiểu quá, thượng quái là Chấn (lôi - sấm sét), hạ quái là Cấn (sơn - núi), tức sấm ở trên núi. Sấm sét thường kèm mưa to, sét có thể làm gẫy cành, đổ cây, mưa có thể làm cho núi bị xói mòn, sạt lở.
Tuy nhiên, vạn vật trên núi nếu không có sấm sét và mưa thì không thể sinh tồn. Trong khi đó, tổn thất lớn ít khi xảy ra, nên so sánh lợi hại, thiệt hơn, đó chỉ là tổn thất nhỏ.
https://vietstock.vn/2018/02/gieo-qu...145-583566.htm