Vậy nếu mình Buy thì có thể giữ qua phiên Mỹ không ạ?