học CFA giống như học thạc sĩ, có bằng để xin việc làm, đi quan hệ, chứ thực ra cũng chẳng dùng hết kiến thức được, đặc biệt là ở VN vì thị trường chưa phát triển. Theo mình nghĩ có thời gian, tiền bạc thì học cũng được.