Bản crack thì bạn dùng bản MetaStock Professional Offline Mode (click vào start-> All programs-> Equis International) chứ không phải là bản MetaStock Professional nha