Tôi lập topic này để cùng nhau thảo luận về OGC không có mục đích cá nhân, chắc hẳn mọi người đã từng bắt đáy OGC và tôi cũng không ngoại lệ cái giá phải trả là mất đi một khoảng tiền lớn sau những lần thật bại, thị trường luôn khắc nghiệt là vậy

Mong anh thắng và đồng bọn sớm xuất kho để anh em kẹp hàng gỡ lấy chút đỉnh