Phiên tòa xét xử anh khắm đã trì hoãn lại những gì xấu nhất về OGC cũng đã phán ánh vào giá rồi, chúc pác nào lên tàu sáng 9-3 lồi mồm toác mỏ nhé !