FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/09.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm trục : 1,1070


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1070 với mục tiêu 1,1110 và xa hơn là 1,1125
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1070kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1055 hoặc xa hơn là 1,1040
Bình Luận : chỉ số RSI định hướng tốt.