FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 09/03.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,2355


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,2255 với mục tiêu 1,2265 và xa hơn 1,2225 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,2355 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,2385 hoặc xa hơn là 1,2415
Bình luận : khi chỉ số không vượt qua 1,2355 khả năng quay về 1,2265 là rất lớn.


Nguồn : fxpro-vn.com.