FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/08.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,1210


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1210 với mục tiêu 1,1175 và xa hơn là 1,1160
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1210 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1225 hoặc xa hơn là 1,1240
Bình Luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Nguồn :fxpro-vn.com