FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/07.

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm trục : 1,1650


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1650 với mục tiêu 1,1590 và xa hơn 1,1570 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1650 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1675 hoặc xa hơn là 1,1695
Bình luận : chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


Nguồn : fxpro-vn.com