FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 18/10.

EUR/USD trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm trục : 1,1105

Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,1105 với mục tiêu 1,1140 và xa hơn là 1,1160
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,1105 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,1085 hoặc xa hơn là 1,1065
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.