FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 22/01.

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2150.

Điểm trục : 1,2150.


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,2150 với mục tiêu 1,2200 và xa hơn là 1,2220.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,2150 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,2135 hoặc xa hơn là 1,2115.
Bình Luận : chỉ số RSI có xu thế hướng lên.