GBP/USD chịu áp lực giảm giá
Điểm trục: 1.495
Kịch bản khuyến nghị: Mở vị trí bán dưới mức 1.495với mục tiêu 1.484 và xa hơn là 1.476 trong phần mở rộng.
Kịch bản phụ: Giá vượt lên mức 1.495 kỳ vọng mức tăng cao hơn ở mức 1.502 và 1.51 như là mục tiêu.
Bình luận: Cặp này đang kiểm tra ở mức hỗ trợ là 1.484

http://blog.fxpro.co.uk/#_ga=1.25376...294.1422218445