FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 13/07.

EUR/USD trong ngày: sự củng cố trong ngắn hạn.

Điểm trục : 1,1455


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,1445 với mục tiêu 1,1390 và xa hơn 1,1380 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,1445 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,1470 hoặc xa hơn là 1,1490
Bình luận : khi đường kháng cự 1,1455 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Nguồn : fxpro-vn.com.