FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 21/04.

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm trục : 1,0740


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1,0740 với mục tiêu 1,0680 và xa hơn 1,0660 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1,0740 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,0775 hoặc xa hơn là 1,0790
Bình luận : chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Nguồn : fxpro-vn.com.