FxPro.com: Chiến lược đầu tư cặp EUR/USD ngày 20/03.

EUR/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm trục : 1,0730


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1,0730 với mục tiêu 1,0780 và xa hơn 1,0810 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1,0730 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,0705 hoặc xa hơn là 1,0680
Bình luận : chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


Nguồn : fxpro-vn.com.