NT2 đang lên kế hoạch chi trả cổ tức 1.800 đồng sau khi có kết quả kinh doanh năm 2014: KQKD chưa kiểm toán của NT2 cho thấy doanh thu đã đạt 6.400 tỷ đồng (+8,9% so với năm 2013) và lợi nhuận ròng sau thuế (NPAT) đã nhảy vọt đạt 933 tỷ đồng (so với mức 8 tỷ đồng năm 2013). Mức lợi nhuận gia tăng mạnh mẽ chủ yếu là do 1) Thỏa thuận PPA 10 năm với giá 6,5 cent Mỹ với EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) được ký kết vào giữa năm 2014 (cao hơn xấp xỉ 9% so với PPA năm 2013); 2) Lời chênh lệch tỷ giá gia tăng 300 tỷ đồng so với mức lỗ 430 tỷ đồng trong năm 2013. Không tính đến CLTG, lợi nhuận thường xuyên ở mức 699 tỷ đồng, tương ứng với mức EPS 2.700 đồng và P/E trong 4 quý gần nhất (trailing P/E) là 8,8 lần. Chúng tôi lưu ý rằng NT2 đã chi trả cổ tức tạm ứng 500 đồng/CP vào cuối năm 2014.

Triển vọng tốt năm 2015. Doanh số bán điện tính đến ngày 9/3 là 925 triệu kWh, tương đương với năm 2014, và chúng tôi kỳ vọng doanh số cho năm 2015 sẽ tương đồng với mức 4,67 tỷ kWh năm 2014 với nhu cầu điện gia tăng, thủy điện có khả năng vẫn bị hạn hán và một số nhà máy điện mới đi vào hoạt động. Dự đoán này đảm bảo cho một mức độ cẩn trọng. Điều này đồng nghĩa với việc NT2 sẽ duy trì tối ưu hóa công suất nhà máy phát điện cao ở mức 70%. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST năm 2015 ở mức lần lượt là 6,4 nghìn tỷ đồng và 1,1 nghìn tỷ đồng (CLTG được dự kiến ở mức 230 tỷ đồng do đồng Euro suy yếu). LNST thường xuyên kỳ vọng ở mức 884 tỷ đồng, tăng 26,4% so với năm 2014 do:

- Chi phí khấu hao thấp hơn 144 tỷ đồng trong năm 2015 so với năm 2014, khi NT2 kéo dài thời gian khấu hao thêm 4 năm (từ 10 lên 14 năm).

- Chi phí lãi vay giảm 27% so với năm 2014 với dư nợ thấp hơn.

NT2 vẫn chưa áp dụng giá thị trường đối với khí đầu vào vì EVN và Tổng công ty khí Việt Nam vẫn chưa thương lượng xong cơ chế định giá theo giá thị trường, có hiệu lực từ ngày 01/04/2014. Vì vậy, mọi điều chỉnh về giá sẽ được đưa ra trong năm 2015. Tuy nhiên, phần giá chênh lệch sẽ được chuyển sang khách hàng, dù tăng hay giảm.