FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/01.

Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm trục : 1.321


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1.321 với mục tiêu 1.334,5 và xa hơn 1.338 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1.321 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1,316 hoặc xa hơn là 1.312,5
Bình luận: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


Nguồn : Fxpro-vn.com