FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/09.

Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1348,50.

Điểm trục : 1.348,5


Phương án có khả năng: Mở vị trí BÁN dưới mức 1.348,5 với mục tiêu 1.331 và xa hơn 1.325,5 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: trên ngưỡng 1.348,5 kỳ vọng mức tăng hơn nữa với mục tiêu 1,357,5 hoặc xa hơn là 1.362
Bình luận: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Nguồn : Fxpro-vn.com.