FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 13/07.

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm trục : 1.217,6


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1.217,6 với mục tiêu 1.1226 và xa hơn 1.1229 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1.217,6 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1.213 hoặc xa hơn là 1.208
Bình luận: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Nguồn : Fxpro-vn.com.