FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 21/04.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1276,40.

Điểm trục : 1.276,4


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1.276,4 với mục tiêu 1.283,5 và xa hơn 1.286 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1.276,4 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1.273,5 hoặc xa hơn là 1.271,5
Bình luận: một vùng hỗ trợ tại 1276,40 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Nguồn : Fxpro-vn.com.