FxPro.com : Chiến lược giao dịch vàng ngày 20/03.

Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm trục : 1.229


Phương án có khả năng: Mở vị trí MUA trên mức 1.229 với mục tiêu 1.241 và xa hơn 1.246,5 trong phần mở rộng.
Phương án phụ: dưới ngưỡng 1.229 kỳ vọng mức giảm hơn nữa với mục tiêu 1.224 hoặc xa hơn là 1.218
Bình luận: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.


Nguồn : Fxpro-vn.com.