PBP ở sàn Hnx: Công ty bao bì dầu khí, chuyên cung cấp bao bì cho Phân bón Dầu khí Cà Mau (đầu ra đã được đảm bảo bao tiêu). Tiềm năng phát triển cung cấp bao bì cho ngành phân bón, bao dựng thức ăn chăn nuôi, bao đựng gạo xuất khẩu, bao đựng thức ăn thủy sản...

Nguyên liệu là hạt nhựa đang hưởng lợi do giá dầu giảm. 9 tháng đầu năm 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ (trên vốn điều lệ 32 tỷ). Lợi nhuận sau thuế 2014 suy ra bét cũng phải 16 tỷ, tương đương EPS khoảng 5000. Thế mà hiện nay giá đang 17.7, tương đương P/E=3,3 em thấy quá rẻ để đầu tư. Năm 2015 công ty tiếp tục được hưởng lợi từ giá dầu rẻ nên lợi nhuận chắc sẽ còn tăng trưởng nhiều so với 2014

Đầu ra đã được công ty mẹ là Đạm Cà Mau bao tiêu gần hết. Ngành bao bì là ngành năm 2015 sẽ hưởng lợi lớn từ việc giá dầu giảm dẫn đến giá nguyên liệu là hạt nhựa giảm. Em dự đoán EPS con này năm 2015 chắc chắn sẽ trên 5000. Giờ giá đang 17.7 là quá rẻ để đầu tư an toàn