Giá dầu tiếp tục duy trì và mở rộng đà tăng. Điều này củng cố khả năng diễn ra một giai đoạn tăng trưởng kéo dài như trong giai đoạn 2012-2014.https://vietstock.vn/2018/01/gia-dau...585-575835.htm