US Dollar Index đã rơi khỏi mốc 100 sau gần 1 tuần duy trì trên ngưỡng này. Sự xuất hiện liên tục của những mẫu hình nến đỏ dài cho thấy sự thận trọng tăng cao.

Theo phân tích kỹ thuật thì USD khó tái lập mốc 100