Ngày 01/03/2019
Cần mua nghiêm túc, giao dịch toàn quốc:
5k - 100K Thaco giá 74
10k - 100K MSB giá 10.2
10K -100K ABB giá 10
10k - 100K OCB giá 14.8


Ai có nhu cầu liên hệ : 09912413829
skype: Bachth

Facebook: www.facebook.com/otcsharemarkets