Ngày 29/12/2014
Cần mua nghiêm túc:
10k - 300k PVcombank giá 4.4
10k -100k VPBank giá 9.0
10k -300K TPBank giá 5.1
10k-15k VTGI - Viettel Global: 15.0
10k - 20k Thủy điện Đắk R’Tíh giá 10.0
10k -50 THACO - Trường Hải ô tô giá : 23

Cần bán nghiêm túc:
10k - 50k ICON4 giá : 11
12k EVNF - Tài chính điện lực giá : 6.2
Ai có nhu cầu liên hệ: Bách - 0934 688 629
Skype: bachth