là ngành nghề an toàn, tăng trưởng đều đặn. Dân cư ngày càng đông hơn, người dân càng ngày càng sử dụng nhiều nước máy hơn