Ngày 28/11/2018
Cần mua nghiêm túc:
100K SODANA - CTCP Sông Đà Đất Vàng giá 3.0
100K VTK - Viettel thiết kế giá 26
100K ABB giá 10.2
100K MSB giá 10.5

Ai có nhu cầu liên hệ : 0934688629
skype: Bachth

Facebook: www.facebook.com/otcsharemarkets