Ngày 14/11/2017
Cần mua nghiêm túc:
10k - 100k VTGI - Viettel Global giá 19
10k - 100k TCB - Techcombank giá 55
10k - 100k BVB - Ngan hang Bảo Việt giá 6
Ai có nhu cầu liên hệ : 0934688629
skype: Bachth

Facebook: www.facebook.com/otcsharemarkets