Mình đang nghiên cứu về chứng khoản. Bác nào có thể hướng dẫn giúp mình sơ qua. Mình đang ở hà nội thì chơi như thế nào. Cảm ơn các bác!