Chứng khoán ngày càng khó chơi, lên xuống thất thường quá bác nhỉ