Với nền kinh tế hiện nay thì việc đầu tiên là phải tìm được những doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ phục hồi về thời hoàng kim để mua cố phiếu nắm giữ lấy , chắc chắn sẽ nhiều lợi ích sau này