mình sử dụng metastock pro nhưng hôm nay khi mình kiểm tra đồ thị tuần thì thấy phát hiện là ngày bắt đầu là thứ 3,vậy ai biết cách xin chỉ giúp.Thanks