Nếu nói về sản xuất lắp ráp xe thì chúng ta nói tới Trường Hải. Còn nói về xe nhập khẩu ô-tô tải hạng nặng, không ai khác chính là Hoàng Huy - HHS.

Doanh nghiệp siêu lợi nhuận, có mức lợi nhuận biên cao Top đỉnh của cả 2 sàn.

HHS chiếm trên 50% thị phần nhập khẩu xe tải hạng nặng của Việt Nam.


Xem bài viết: HHS: Đơn đặt hàng tiếp tục tăng, doanh thu 8 tháng gần bằng kế hoạch năm