XIn chào,

Tôi đang tìm hiểu cách đầu tư vào một số Quỹ đầu tư tại TT Việt Nam. Tuy nhiên, chưa hiểu cách thức tham gia. Mong các bạn có kinh nghiệm tư vấn thêm.

Cảm ơn nhiều