Các cụ dùng phân tích kỹ thuật thì toàn xài máy cấu hình khủng nên cài bản crack hay bị cấm này nọ lém