Nghe chừng tìm kiếm cơ hội ở đây có vẻ vất bác nhỉ