DDN - VÀNG trong CÁT của ngành DƯỢC. SIÊU PHẨM hiếm hoi còn sót lại sàn UPCOM. Đón đầu chân sóng ngành dược