GDW là cổ phiếu ngon nhất sàn Upcom. Giá này quá rẻ để đầu tư