Hình như có quỹ Ameria LLC đang gom con này, thỉnh thoảng lại thấy công bố mua thêm 1 ít mà chưa thấy bán